Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych

16 listopada 2020
Czytaj więcej o: Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych

Zapraszamy do Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych i pragnących skorzystać z usług naszej biblioteki: dorosłych i dzieci, studentów i emerytów, moli książkowych i tych, którzy wolą prasę lub Internet. Dysponujemy coraz bogatszym księgozbiorem, z dużą liczbą nowości. Do Państwa dyspozycji jest nowoczesna Czytelnia Internetowa. Oferujemy bezpłatny dostęp do Internetu. Dostęp do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej Wi-Fi jest możliwy na terenie całej biblioteki (Hot Spot) poprzez własne mobilne urządzenia wyposażone w karty sieci bezprzewodowej (laptopy, notebooki itp.). W lokalu Biblioteki znajduje się przestronna sala kulturalno-oświatowa przeznaczona na zajęcia edukacyjne, spotkania z czytelnikami, autorami. Mieszkańcy naszej miejscowości oraz przyjezdni goście mogą spędzić tutaj miło czas w gronie znajomych. Dla bardziej wymagających czytelników oferujemy czasopisma o różnorodnej tematyce. Każdego dnia czytelnicy przekonają się, że Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach nie jest tylko martwym zbiorem książek, ale przede wszystkim instytucją, która żyje i realizuje potrzeby kulturalne mieszkańców.

Staramy się, by Biblioteka była przytulnym i przyjaznym miejscem dla wszystkich odwiedzających.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH!

U NAS ZAWSZE SPOTKASZ ŻYCZLIWYCH LUDZI.

KAŻDY Z NASZYCH CZYTELNIKÓW JEST DLA NAS NAJWAŻNIEJSZY!

 

24 lipca 2018
Czytaj więcej o: Zapraszamy do Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach

Klauzula informacyjna dla czytelników biblioteki

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej
RODO)informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Słubicach przy ul. Krakowskiej 2, 09-533 Słubice;

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: ul. Krakowska 2, 09-533 Słubice
 2. elektronicznie poprzez adres e-mail: biblioteka.slubice@gmail.com
 3. telefonicznie: 24 2778063

2) z wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach można si kontaktować:
email: iod@gbpslubice.pl

3) Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, do którego wypełnienia jest  zobowiązany administrator (art. 6 ust. 1 pkt c RODO) w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych i prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki;

4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek nie podanie danych osobowych skutkuje  brakiem możliwości korzystania z usług biblioteki;

5) dane udostępnianie będą Instytutowi Książki z siedzibą w Krakowie przy ul. Wróblewskiego 6, 31-148 Kraków oraz po wyrażeniu dodatkowej zgody innym bibliotekom korzystającym z systemu bibliotecznego Mak+ w celu uproszczonej rejestracji czytelników;

6) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres pozostawania czytelnikiem Biblioteki, jednak nie dłużej niż 10 lat od czasu kiedy ostatni raz wypożyczono książkę lub dla osób korzystających z czytelni 10 lat od daty ostatniego udostępnienia materiałów bibliotecznych w czytelni i 10 lat od czasu ustania zobowiązań czytelnika względem biblioteki;

7) Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu
  wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy
  publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
  podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
  Stawki 2,00 - 193 Warszawa)
23 lipca 2018
Czytaj więcej o: Klauzula informacyjna dla czytelników biblioteki